Klubové šampionáty

Dobrman klub České republiky

(Platnost od 28.2.2009)

 

KLUBOVÝ ŠAMPION MLADÝCH DKČR

Titul Klubový šampión mladých je zadáván pro jedince, který:

■ Získal 3 x CAJC, nebo odpovídající titul na výstavách ve všech státech pořádaných pod FCI.

      □ Z toho minimálně jeden na výstavě speciální, nebo klubové a jeden na výstavě mezinárodní.

      □ Minimálně od 2 rozhodčích.

■ Byl v době získání všech CAJC v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.

■ Jeden CAJC může být nahrazen CAC do věku 24 měsíců jedince. Tento CAC nemůže být potom použit při žádosti o udělení titulu Klubový šampión DKČR.

 

KLUBOVÝ ŠAMPION DKČR

Titul Klubový šampión je zadáván pro jedince, který:

■ Získal 3 x CAC, nebo odpovídající titul na výstavách ve všech státech pořádaných pod FCI.

      □ Z toho minimálně jeden na výstavě speciální, nebo klubové a jeden na výstavě mezinárodní.

      □ Minimálně od 2 rozhodčích.

            □ Úspešně absolvoval takovou zkoušku z výkonu, která opravňuje pro zařazení do

   třídy pracovní .

■ Byl v době získání všech CAC v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.

 

KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION DKČR

Titul Klubový veterán šampión je zadáván pro jedince, který:

■ Získal 3 x V1 ve třídě veteránů na výstavách ve všech státech pořádaných pod FCI.

      □ Z toho minimálně jeden na výstavě speciální, nebo klubové a jeden na výstavě mezinárodní.

      □ Minimálně od 2 rozhodčích.

■ Byl v době získání všech V1 v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.

 

KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE DKČR

Titul Klubový šampión práce je zadáván pro jedince, který:

■ Splnil 3 x limit zkoušky na vrcholových závodech  ve všech státech pořádaných pod FCI.

      □ / Výběrové závody, MR, MS /

■ Byl v době absolvování všech závodů v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.

 

KOMBI KLUBOVÝ ŠAMPION DKČR

Titul Kombi klubový šampión je zadáván pro jedince, který :

■ Má uděleny tituly Klubový šampión DKČR & Klubový šampión práce DKČR

■ Byl v době získání obou titulů v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.

 

Převzato z http://www.dobermannclub.cz/

TOPlist