Zkouška lavinových prací prvního stupně

- ZLP 1 -

Popis zkoušky ZLP1

 • Speciální cvik

se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá.

 • Hranice prostoru

jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty pohřešovaných osob i předmětů nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem.

 • Psovod přijíždí k terénu

po určené příchozí trase na lyžích (pes ve stopě lyží) a pokud je vybaven sněžnicemi, může se při prohledávání terénu pohybovat za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastní volby.

 • Pes

může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách, a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo při snížené viditelnosti má na krku světelný zdroj.

 • Nalezené úkryty

oznamuje psovod vysílačkou, označuje místa nálezu a předává je vedoucímu terénu. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.

 • Při nenalezení

některé osoby, batohu nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.

 • Pomocníci

se v terénu pohybují buď na lyžích nebo na sněžnicích.

 • Terény o rozměrech

100x100 kroků musí být částečně překříženy několika lyžaři a oba se prohledávají ve dne.

 • Tři pohřešované osoby a dva předměty

se nacházejí ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3) + předměty.

 • Hledané osoby

jsou umístěny tak, aby úkryty nebyly zjistitelné zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 30 cm.

 • Hledané předměty

musí obsahovat dostatek lidského pachu některé z hledaných osob (čepice, rukavice) a aby nebyly viditelné, jsou umístěny v prohlubeninách, ev. lehce zahrnuty sněhem. Není stanoveno, ve kterém z obou terénů mají být umístěny a nemusí být oba v jednom.

 • Časový limit

pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 60 minut.

 • Sněhová pokrývka terénu

je vyžadována v souvislé ploše min. 20 cm.

 

Bodové hodnocení zkoušky ZLP1

1

Vyhledání a označení každé osoby

3x (20+20)

120 bodů

2

Nalezení předmětů

2x 30

60 bodů

3

Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou

2x 10

20 bodů

 

Speciální cviky celkem

 

200 bodů

 

Poslušnost

 

100 bodů

 

Zkouška ZLP1 celkem

 

300 bodů

 


 

Zkouška lavinových prací druhého stupně

- ZLP 2 -

Popis zkoušky ZLP2

 • Speciální cvik

se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá.

 • Hranice prostoru

jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty pohřešovaných osob i předmětů nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem.

 • Psovod přijíždí k terénu

po určené příchozí trase na lyžích (pes ve stopě lyží) a pokud je vybaven sněžnicemi, může se při prohledávání terénu pohybovat za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastní volby.

 • Pes

může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách, a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo při snížené viditelnosti má na krku světelný zdroj.

 • Nalezené úkryty

oznamuje psovod vysílačkou, označuje místa nálezu a předává je vedoucímu terénu. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.

 • Při nenalezení

některé osoby, batohu nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.

 • Pomocníci

se v terénu pohybují buď na lyžích nebo na sněžnicích.

 • Terény o rozměrech 100x150 kroků

z nichž jeden je svažitý, musí být překříženy několika lyžaři. Jedno prohledání se provádí ve dne a jedno v noci.

 • Tři pohřešované osoby a dva batohy

se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5).

 • Hledané osoby

jsou umístěny tak, aby úkryty nebyly zjistitelné zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 50 cm.

 • Hledané předměty (batoh, krosna)

musí být pod úrovní terénu, lehce zahrnuty sněhem a obsahovat dostatek lidského pachu hledaných osob.

 • Časový limit

pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 30 minut.

 • Sněhová pokrývka

terénu je vyžadována v souvislé ploše min. 40 cm.

 

Bodové hodnocení zkoušky ZLP2

1

Vyhledání a označení každé osoby a batohu

5x 40

200 bodů

 

Speciální cviky celkem

 

200 bodů

 

Poslušnost

 

100 bodů

 

Zkouška ZLP2 celkem

 

300 bodů

 


 

Zkouška lavinových prací třetího stupně

- ZLP 3 -

 

Zkoušku ZLP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Český pohár lavinových psů, který je přeborem České republiky v lavinových pracích.

Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá. Hranice prostoru jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty pohřešovaných osob i předmětů nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem. Psovod přijíždí k terénu po určené příchozí trase na lyžích (pes ve stopě lyží) a pokud je vybaven sněžnicemi, může se při prohledávání terénu pohybovat za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastní volby. Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, případně v ochranných návlecích na nohách, a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo při snížené viditelnosti má na krku světelný zdroj. Nalezené úkryty oznamuje psovod vysílačkou, označuje místa nálezu a předává je vedoucímu terénu. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezené osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků. Při nenalezení některé osoby, batohu nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně. Pomocníci se v terénu pohybují buď na lyžích nebo na sněžnicích.


 

Poslušnosti pro zkoušky ZLP1, ZLP2, ZLP3

Prováděcí pokyny

·         Základní postoj

Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji.

·         Povely

Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc.

·         Pauzy mezi cviky

Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3 s), nutné k posouzení dané části cviku.

·         Fyzický kontakt

Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku.

·         Přesuny

Přesuny mezi jednotlivými cviky se posuzují v souvislosti s následujícím cvikem.

 

Bodové hodnocení cviků poslušnosti pro zkoušky ZLP1, ZLP2, ZLP3

1

Chůze psa ve stopě psovoda na lyžích

30 bodů

2

Průchod rušnou skupinou (bez lyží) bez vodítka (siréna, klakson, zvon)

10 bodů

3

Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň) bez vodítka

10 bodů

4

Štěkání psa na rozkaz 10 kroků vleže před psovodem

10 bodů

5

Plazení psa (se psovodem nebo sám)

10 bodů

6

Vysílání psa na cíl na 30 kroků (skútr, saně, vozík) s přivoláním

10 bodů

7

Aport volný praktického předmětu (čepice, rukavice) odhozeného pořadatelem

10 bodů

8

Odložení psa přes cviky 2-7 (psovod 30 kroků od psa - ve skupině)

10 bodů

·         Cvik č. 1

se provádí na lyžích mimo prostor pro poslušnost, cviky č. 2-8 jsou již prováděny bez lyží.

·         Rušivé hluky

probíhají při průchodu skupinou v bezprostřední blízkosti a musí být dostatečné intenzity (sirény, zvony), s výjimkou střelby (světlice nebo startovací pistole ráže 6-9 mm), která se provádí při cviku č. 1.

·         Chůze psa ve stopě lyží psovoda

při zkoušce ZLP1 je 100 m, v ZLP2 se provádí na 200 m a v ZLP3 na 300m 

Zkouška lavinových prací Cadaver

- ZLP(C) -

 

Speciální zkouška pro vyhledávání cadaveru v lavinových polích a obtížném prostředí sněhových pokrývek je modifikací vrcholného výcviku zimních vyhledávacích prací pomocí psů.

U nás se již Cadaver nesmí oficiálně pořádat.

Popis zkoušky ZLP(C)

 • Psovod

je seznámen s hranicemi inkriminovaného prostoru a pohybuje se v něm sám podle vlastní úvahy. Každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění vysílačkou.

 • Tři hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu)

jsou ukryty ve dvou různých terénech pro psovody v neznámém poměru (0:3, 2:1, 1:2).

 • Při nenalezení

některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.

 • Terény o rozměrech 100x100 kroků

jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se jeden ve dne a jeden po setmění, vždy s časovým limitem 25 minut. Výjimku tvoří pouze vodní práce, které obě probíhají ve dne.

 • Hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu)

jsou ukryty asi 20 cm pod úrovní terénu ve vrstvě sněhu a nesmějí být vizuálně zjistitelné.

 • V terénu jsou volně umístěny rušivé předměty (negativa bez lidského pachu).

 

Bodové hodnocení zkoušky ZLP(C)

1

Vyhledání a označení každého vzorku

3x 60

180 bodů

2

Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou

2x 10

20 bodů

 

Speciální cviky celkem

 

200 bodů

 

Poslušnost

 

0

 

Zkouška ZLP (C) celkem

 

200 bodů


 

Zkouška lavinových prací - noční

- ZLP-N -

 

Noční speciální práce se provádějí pouze 1x a jsou na úrovni 2. stupně daného druhu zkoušky. Pes musí mít 2. stupeň již složen.

TOPlist