Zkouška základního minima (dle TART)

- ZMT -

 

Prováděcí podmínky:

Minimální stáří psa ke splnění této zkoušky je 10 měsíců. Předmět pokládaný na konec stopy nesmí být větší jak 10 x 10 x 1 cm a nesmí se nápadně odlišovat od terénu, na kterém je stopa.

Stopovací šňůra používaná k vedení psa na stopě musí mít délku 10 - 12 m. Volné vedení psa na stopě je nepřípustné. Při postupu psa na stopě je možno chválit a povzbuzovat, čím méně se však těchto povelů používá, tím vyšší je bodové hodnocení. Stopovací šňůrou lze přibrzdit pouze rychlost postupu psa, stahování psa do směru stopy je nepřípustné a může vést k odvolání psa ze stopy.

Při poslušnosti se jako aportu používá libovolný předmět psovoda, mimo výstroje psa. Při dlouhodobém odložení se jedenkrát vystřelí z pistole ráže vyšší jak 6mm. Pokud pes po výstřelu opustí určené místo, rozhodčí práci ukončí a v další části zkoušky se nepokračuje.

Obrana začíná vyštěkáním pomocníka na přímo, kdy ve vzdálenosti 30 kroků se nachází poloukrytý pomocník. Psovod vyšle psa s povelem "revír" a sám zůstává na místě. Po vyštěkání na povel rozhodčího se přesune psovod ke psu a pokračuje prohlídkou a výslechem. Zbraň má pomocník pouze při vyštěkání, při všech kousačkách je pomocník neozbrojen.

 

Pachové práce:

 Stopa vlastní, 150 kroků dlouhá, 15 minut stará s jedním obloukem napodobujícím pravý úhel, zakončená předmětem psovoda.

Limit na vypracování stopy je 7 minut.

  50 bodů  
Celkem   50 bodů 
 

Poslušnost:

Přivolání psa před sebe 10 bodů
Ovladatelnost na vodítku 10 bodů
Aport volný 10 bodů
Štěkání na povel u nohy 10 bodů
Odložení psa 10 bodů
Celkem 50 bodů

 

Obrana:

Vyštěkání pomocníka 50 bodů
Prohlídka a výslech 50 bodů
Napadení při výslechu 50 bodů
Hladké zadržení 10 kroků 50 bodů
Celkem 50 bodů

 

TOPlist