Zkouška pohotovostní jednotky

- ZPJ -

 

    Podmínkou této zkoušky je složená některá zkouška typu "C" Cadaver. Zkoušky typu Cadaver se již ale od roku 2012 v novém zkušebním řádu nevyskytují.

    Zkouška pohotovostní jednotky má za cíl zjistit připravenost psa pro praktické nasazení a úroveň jeho praktické upotřebitelnosti, a proto kvalifikuje úspěšného psovoda do pohotovostní jednotky SZBK - to je výběr nejlepších psů a psovodů z celé republiky, kteří jsou v případě nouze nasazování do skutečných akcí.

  ZPJ je tedy svými podmínkami postavena jako vrchol záchranářského výcviku a svým uspořádáním musí v maximální míře imitovat skutečné praktické nastavení prováděné ve dvou různých terénech. Z těchto důvodů není psovodovi při prvním průchodu znám počet hledaných subjektů.

 

Popis zkoušky ZPJ

  • Zkouška pohotovostní jednotky

má za cíl zjistit připravenost psa pro praktické nasazení a úroveň jeho praktické upotřebitelnosti, a proto kvalifikuje úspěšného psovoda do pohotovostní jednotky SZBK. Z těchto důvodů musí být používán terén, který se co nejvíce přibližuje praxi. Může zahrnovat nejen budovy, ale i houštiny, strže, skalnaté rokle, štoly, sklepy apod. Jeho jediným kritériem je praxi odpovídající náročnost

  • Dva terény o rozměrech 100x200 kroků

jsou v neimitovaném prostředí. Hoří v nich ohně, povalují se nejrůznější rušivé předměty a ozývají se nárazové hluky. Jedno vyhledání se provádí ve dne a druhé v noci v nestanoveném pořadí. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

  • Hledají se

3 živé osoby (jedna v úrovňovém úkrytu, jedna v hloubce 2-3 m a jedna ve výšce 2-3 m nad zemí) a 3 vzorky lidského pachu (jeden asi 30 cm pod úrovní terénu, jeden ve výšce asi 2 m a jeden buď ve výšce 1 m nebo v hloubce 1 m). Není stanoveno, kolik hledaných subjektů má být v prvním a kolik ve druhém terénu. Mohou být tedy použity varianty 0:6, 1:5, 2:4, 5:1, 4:2, 3:3 v libovolné kombinaci. Žádný figurant ale nesmí být pro stejného psa použit dvakrát.

  • Časový limit

pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Pauza pro odpočinek mezi oběma speciály není pevně stanovena.

  • Psovod

si podle povahy terénu určuje směr postupu. Pohybuje se terénem zcela sám a vysílačkou oznamuje místo a druh každého nálezu.

  • Rozhodčí

se pohybuje terénem nebo volí své stanoviště podle povahy terénu.

 

Bodové hodnocení zkoušky ZPJ

1

Vyhledání a označení každé osoby a vzorku

6 x 50

300 bodů

 

Speciální cviky celkem

 

300 bodů

 

Poslušnost

 

0

 

Zkouška ZPJ celkem

 

300 bodů

 

TOPlist