Zkouška psa obranáře prvního stupně

- ZPO 1 -

 

Kritéria pro zkoušku ZPO 1

1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

 

Náplň zkoušky ZPO 1, dosažitelné body

1. P o s l u š n o s t:

    podle ZVV 1                                                                                  100    (70)

2. O b r a n a:

    a) odhalení pomocníka

            - průzkum terénu (60x100 kroků,terén přírodní, čas 5 minut)            ZP 10

            - vyštěkání pomocníka                                                                             10

    b) zajištění pomocníka

            - prohlídka, výslech, doprovod (20 + 10 kroků)                                   Z 10

            - hlídání pomocníka (2+1 minutu)                                                       Z 10

    c) ochrana psovoda

            - přepad psovoda při doprovodu pomocníka                                          15

            - ovladatelnost (pouštění)                                                                   Z    5

    d) samostatná činnost psa

            - zadržení pomocníka (150 kroků)                                                   ZP 15

            - ovladatelnost (pouštění)                                                                       5

    e) odolnost psa

            - navazuje na cvik zadržení (2 údery po zákusu)              20        100    (70)

3. Celkem (poslušnost, obrana)                                                        200 (140)

 

Připomínky k provádění zkoušky ZPO 1

1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části zkušebního řádu "Metodika a provádění cviků".

2. Při cviku hlídání pomocníka odchází pomocník po uplynutí dvou minut od doby ukrytí psovoda, nejkratší cestou od psa. Jakmile pes provede zákrok pokračuje hlídání ještě jednu minutu.

3. Při cviku zadržení pomocníka zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení, až do doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

4. Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění psa. Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné blízkosti psa se anuluje celý cvik hlídání pomocníka. U ostatních cviků jsou tři povely pro pouštění povoleny. 

Zkouška psa obranáře druhého stupně

- ZPO 2 -

 

Kritéria pro zkoušku ZPO 2

1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

2. Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPO 1.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

 

Náplň zkoušky ZPO 2, dosažitelné body

1. P o s l u š n o s t:

    podle ZVV 3                                                                                   100    (70)

2. O b r a n a:

    a) odhalení pomocníků

            - průzkum terénu

            (60x200 kroků, terén přírodní, 2 pomocníci, čas 10 minut)               ZP 20

            - vyštěkání pomocníků (2 pomocníci)                                                     20

    b) zajištění pomocníků

            - prohlídky, výslechy, doprovody                                                      ZP 20

            - hlídání pomocníků (2+1 minuta)                                                    ZP 20

    c) ochrana psovoda

            - přepadení při prohlídce                                                                      15

            - ovladatelnost                                                                                 Z    5

            - přepadení při doprovodu                                                                   15

            - ovladatelnost                                                                                 Z    5

    d) samostatná činnost psa 

            - zadržení pomocníka (200 kroků)                                                 ZP 15

            - ovladatelnost                                                                                       5

            - útok druhého pomocníka (50 kroků)                                                 15

            - ovladatelnost                                                                                Z    5

    e) odolnost psa

            - cvik se napojuje na protiútoky dvou pomocníků na psa

            (při protiútoku vždy dva údery po zákroku)                      40        200   (140)

3. Celkem (poslušnost, obrana)                                                          300   (210)

 

Připomínky k provádění zkoušky ZPO 2

1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika a provádění cviků".

2. Obrana se provádí se dvěma pomocníky.

3. Vzdálenost mezi úkryty pomocníků při cviku odhalení pomocníků musí být nejméně 100 kroků.

4. Nalezení pomocníků při cviku odhalení pomocníků musí odpovídat pořadí jejich umístění v terénu.

5. Po nalezení pomocníka se provádí jeho prohlídka. Během prohlídky provádí pomocník přepad psovoda.

6. Po zákroku psa psovod prohlídku pomocníka dokončí a provádí výslech pomocníka.

7. Po výslechu předá psovod pomocníka vedoucímu akce, který během průzkumu terénu postupoval za psovodem spolu s rozhodčím. Vedoucí akce s pomocníkem zůstávají na místě až do dalšího splnění podmínek zkoušky.

8. Po nalezení druhého pomocníka následuje jeho prohlídka, výslech a doprovod k vedoucímu zkoušek. Odtud pokračuje doprovod obou pomocníků.

9. Během doprovodu, po ujití asi 20 kroků, podnikne jeden z pomocníků na psovoda útok, druhý pomocník začne utíkat z místa střetu. Zadržení druhého pomocníka má být provedeno do vzdálenosti 20ti kroků.

10. Pes má zlikvidovat útok pomocníka a zadržet pomocníka, který se snažil utéct.

11. Po likvidaci útoku a úniku pomocníků pokračuje doprovod obou pomocníků asi 20 kroků až k místu dalšího cviku - hlídání.

12. Při cviku hlídání se pomocníci rozcházejí na pokyn rozhodčího po uplynutí dvou minut po ukrytí psovoda.

13. Když pes provede zákrok u jednoho z nich, druhý pomocník utíká zatímco první pomocník zůstane stát. Zadržení druhého pomocníka má být provedeno do vzdálenosti 20ti kroků.

14. Po likvidaci úniku obou pomocníků pokračuje jejich střežení ještě jednu minutu.

15. Při cviku samostatná činnost psa zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení pomocníka, až do doby dokončení cviku (zákrok a samostatné pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

16. S výjimkou počátku cviku "samostatná činnost" má pes provádět zákroky samostatně.

17. U cviků b), c) přepadení při doprovodu prvním pomocníkem a d) útok prvního pomocníka obrany se vyžaduje samostatné pouštění. Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné blízkosti psa se anuluje celý cvik. U ostatních cviků jsou 3 povely pro puštění povoleny.

 

TOPlist