Zkouška psa stopaře prvního stupně

- ZPS 1 -

 

Kritéria pro zkoušku ZPS 1:

Celkem - stopa, poslušnost 200 bodů (minimum je 140 bodů)
  • Stáří psa nejméně 18 měsíců.
  • Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
  • Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = zvukový povel, P = posunkový povel Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může posvod použít jeden povel nebo oba současně.

 

Náplň zkoušky ZPS 1, dosažitelné body:

1.  S t o p a
Stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, minimálně 2 hodiny stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu. První předmět se nachází na stopě, druhý předmět stopu ukončuje.

Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut. První lom bude vždy pravoúhlý, ostrý lom přibližně 45°.

  Z  

100 bodů (minimum je 70 bodů)

 

2.  P o s l u š n o s t

Podle ZVV1

Skok šplhem pro malá plemena se provádí na překážce 160 cm vysoké.

100 bodů (minimum je 70 bodů)

 

 

Zkouška psa stopaře druhého stupně

- ZPS 2 -

 

Kritéria pro zkoušku ZPS 2:

Celkem - stopa, poslušnost 300 bodů (minimum je 210 bodů)
  • Stáří psa nejméně 18 měsíců.
  • Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPS 1.
  • Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = zvukový povel, P = posunkový povel. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

 

Náplň zkoušky ZPS 2, dosažitelné body:

1.  S t o p a
A) stopa cizí, nejméně 1500 kroků dlouhá, minimálně 4 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, položená přes používanou cestu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

Časový limit pro vypracování stopy je 35 minut.

  Z  

100 bodů (minimum je 70 bodů)
 

 

B) stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min.1 hodinu stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, křížená jinou osobou, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. První lom vždy pravoúhlý, ostrý lom přibližně 45°.

Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.

  Z  

100 bodů (minimum je 70 bodů)
 
  • Obě stopy pro téhož psa musí pokládat stejný kladeč.
  • Podmínka je začít stopou A.
  • Křížení stopy se provádí 30 minut po položení stopy a to v 45° - 90° úhlu asi v polovině 1. a 2. úseku ve směru stopy.

 

2.  P o s l u š n o s t

Podle ZVV3

Aport šplhem pro malá plemena se provádí na překážce 160 cm vysoké, činka psovoda.

100 bodů (minimum je 70 bodů)

 

TOPlist