Zkouška terénního vyhledávání prvního stupně

- ZTV 1 -

 

Zkouška ZTV1 jako první stupeň terénního vyhledávání nemusí mít terén takové náročnosti, jako vyžadují vyšší stupně. Musí ale být každopádně nepřehledný, s přiměřeně hustým porostem křovin, borůvčí apod.

Popis zkoušky ZTV1

 • Speciální cvik se u všech stupňů ZTV provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.
 • Počty ukrytých osob v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.
 • Při nenalezení některé osoby není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
 • Psovod se pohybuje terénem podle osy postupu stanovené rozhodčím a vysílá psa k prohledávání. Pro práci v noci je vybaven čelovou svítilnou, ruční svítilna není dovolena. Nalezení osob oznamuje vysílačkou a předává je vedoucímu terénu.
 • Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.
 • Terény o rozměrech 100x100 kroků jsou v přírodním prostředí a oba se prohledávají ve dne. V terénu je volně poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.
 • Tři pohřešované osoby jsou umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem (dvě osoby leží v úrovni terénu, jedna je umístěna asi 2 m nad terénem), v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).
 • Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 60 minut.

 

Bodové hodnocení zkoušky ZTV1

1

Vyhledání a označení každé osoby v terénu

3x (30+30)

180 bodů

2

Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou

2x 10

20 bodů

 

Speciální cviky celkem

 

200 bodů

 

Poslušnost

 

100 bodů

 

Zkouška ZTV1 celkem

 

300 bodů

 

POSLUŠNOST ZTV1

Prováděcí pokyny

 • Základní postoj

Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji.

 • Povely

Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc.

 • Pauzy mezi cviky

Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3 s), nutné k posouzení dané části cviku.

 • Fyzický kontakt

Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku.

 • Přesuny

Přesuny mezi jednotlivými cviky se posuzují v souvislosti s následujícím cvikem.

 

Bodové hodnocení cviků poslušnosti pro zkoušku ZTV1

1

Skok daleký 100 cm

tam

10 bodů

2

Skok vysoký 80 cm

tam

10 bodů

3

Šplh 160 cm (překážka typu A)

tam

10 bodů

4

Kladina s náběhovými prkny

tam

10 bodů

5

Vodorovný žebřík

tam

10 bodů

6

Kladina vysoká se žebříky

tam

10 bodů

7

Pohyblivá lávka na sudech

tam

10 bodů

8

Kladina se sklopným bodem

tam

10 bodů

9

Roura pro plazení

tam

10 bodů

10

Vysílání na cíl vzdálený 30 kroků

tam

10 bodů

Rušivý hluk včetně střelby ze startovací pistole probíhá u cviku č. 4.


 

Zkouška terénního vyhledávání druhého stupně

- ZTV 2 -

 

Pro speciální cviky zkoušky ZTV2 jsou voleny velmi obtížné terény s náročnou prostupností. Podle tohoto stupně zkoušky se koná i Český pohár, který určuje nejúspěšnějšího psa tohoto výcvikového směru. Zkouška obsahuje i disciplínu poslušnosti.

Popis zkoušky ZTV2

 • Speciální cvik se u všech stupňů ZTV provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.
 • Počty ukrytých osob v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.
 • Při nenalezení některé osoby není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
 • Psovod se pohybuje terénem podle osy postupu stanovené rozhodčím a vysílá psa k prohledávání. Pro práci v noci je vybaven čelovou svítilnou, ruční svítilna není dovolena. Nalezení osob oznamuje vysílačkou a předává je vedoucímu terénu.
 • Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.
 • Terény s velmi obtížně prostupným porostem (strže, rokle, maliní) o rozměrech 100x200 kroků musí mít zřetelně vyznačeny hranice (cesta, značky, páska, v noci světelné body). Prohledávání se provádí dvakrát, jednou ve dne a jednou po setmění.
 • Pět pohřešovaných osob se nachází ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5). Hledané osoby jsou umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem (3 osoby leží v úrovni terénu, 2 jsou umístěny asi 2 m nad terénem).
 • Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Přestávka mezi oběma speciály je pevně stanovena na 30 minut.

 

Bodové hodnocení zkoušky ZTV2

1

Vyhledání a označení každé osoby v terénu

5x 40

200 bodů

 

Speciální cviky celkem

 

200 bodů

 

Poslušnost

 

100 bodů

 

Zkouška ZTV2 celkem

 

300 bodů

 

POSLUŠNOST ZTV2

Prováděcí pokyny

 • Základní postoj

Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji.

 • Povely

Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc.

 • Pauzy mezi cviky

Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3 s), nutné k posouzení dané části cviku.

 • Fyzický kontakt

Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku.

 • Přesuny

Přesuny mezi jednotlivými cviky se posuzují v souvislosti s následujícím cvikem.

 

Bodové hodnocení cviků poslušnosti pro zkoušky ZTV2

1

Skok daleký 150 cm

tam

10 bodů

2

Skok vysoký 80 cm

tam-zpět

10 bodů

3

Šplh 180 cm (překážka typu A)

tam-zpět

10 bodů

4

Kladina s náběhovými prkny

tam-zpět

10 bodů

5

Vodorovný žebřík

tam

10 bodů

6

Kladina vysoká se žebříky

tam-zpět

10 bodů

7

Pohyblivá lávka na sudech

tam

10 bodů

8

Kladina se sklopným bodem

tam

10 bodů

9

Plazení psa (se psovodem nebo sám)

tam

10 bodů

10

Vysílání na cíl s přivoláním

tam-zpět

10 bodů

Rušivý hluk včetně střelby ze startovací pistole probíhá u cviku č. 4 při pohybu psa směrem od psovoda.


 

Zkouška terénního vyhledávání třetího stupně

- ZTV 3 -

 

Zkouška ZTV3 je zařazena mezi zkoušky speciální, přímo určené pro praktická nasazení v terénu v rámci IZS a pro výcvik Pohotovostní jednotky, a proto neobsahuje disciplínu poslušnosti.

Popis zkoušky ZTV3

Dva terény s nespecifikovaným porostem nemají stejné rozměry a nemají fyzicky vyznačené hranice. Mají je pouze stanoveny souřadnicemi GPS, které psovod obdrží až před nástupem k prohledávání. se psem. Prohledávání se provádí v obou případech ve dne s pevně stanovenou pauzou 40 minut.

První terén je o rozměrech 100 x 300 kroků  a obsahuje tři ukryté živé osoby, přičemž dvě jsou ukryty  v úrovni terénu, ale tak, aby nebyly zjistitelné zrakem, a třetí je umístěna ve výšce 2 m.

Druhý terén má rozměr 100 x 200 kroků a jsou v něm ukryty dva cadavery, jeden v úrovni terénu a jeden ve výšce asi jednoho metru.

Rozhodčí se pohybuje terénem buď za psovodem, který si podle povahy terénu sám určuje směr postupu, anebo zůstává na vybraném stanovišti.

Psovod se pohybuje oběma terény zcela sám, podle vlastní taktiky a vysílá psa k prohledávání podle své úvahy. Nalezení osob oznamuje vysílačkou s popisem místa nálezu a souřadnice místa ukládá do GPS nebo do mapky, kterou po sdkončení odevzdá rozhodčímu.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 40 minut a přestávka mezi oběma speciály je pevně stanovena rovněž na 40 minut.

 

Bodové hodnocení zkoušky ZTV3

Vyhledání a označení každého subjektu v terénu 5 x 40 bodů  200 bodů 
Speciální cviky celkem   200 bodů
Poslušnost   0 bodů
Zkouška ZTV3 celkem   200 bodů

 


 

Zkouška terénního vyhledávání Cadaver

- ZTV(C) -

 

Speciální zkouška pro vyhledávání cadaveru v přírodním prostřední nepřístupných terénních ploch je další modifikací vrcholného výcviku vyhledávacích prací pomocí psů.

 

Popis zkoušky ZTV(C)

Psovod - je seznámen s hranicemi inkriminovaného prostoru a pohybuje se v něm sám podle vlastní úvahy. Každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění vysílačkou.

Tři hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu) - jsou ukryty ve dvou různých terénech pro psovody v neznámém poměru (0:3, 2:1, 1:2).

Při nenalezení - některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.

Terény o rozměrech 100x100 kroků - jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se jeden ve dne a jeden po setmění, vždy s časovým limitem 25 minut. Výjimku tvoří pouze vodní práce, které obě probíhají ve dne.

Hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu) - jsou ukryty asi 20 cm pod úrovní terénu nebo leží na povrchu, ale nesmějí být vizuálně zjistitelné.

V terénu jsou volně umístěny součásti oděvů a další rušivé předměty (potraviny či různá negativa).

 

Bodové hodnocení zkoušky ZTV(C)

1 Vyhledání a označení každého vzorku  3 x 60 180 bodů
2 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2 x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   0
  Zkoušky TZV (C) celkem   200 bodů

 

TOPlist