Zkouška záchranných prací prvního stupně
- ZZP 1 -
 

    Speciální cvik se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

Popis zkoušky ZZP1

 • Speciální cvik

se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

 • Počty ukrytých osob

v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu.

 • Minimální vzdálenost

mezi použitými úkryty je 20 kroků.

 • Při nenalezení

některé osoby nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.

 • Psovod

se pohybuje terénem podle vlastní volby a pokynů rozhodčího. Pro práci v noci nebo v temných prostorách je vybaven čelovou svítilnou umístěnou na přilbě. Ruční svítilna není dovolena.

 • Nalezené úkryty

oznamuje vysílačkou a předává vedoucímu terénu.

 • Pes

může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.

 • Terény o rozměrech 100x100 kroků

mohou být v imitovaném prostředí a prohledávají se oba ve dne. V terénu je volně poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.

 • Tři pohřešované osoby

se nacházejí do 1 m pod úrovní terénu ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).

 • Časový limit

pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 60 minut.

 

Bodové hodnocení zkoušky ZZP1

1

Vyhledání a označení každé osoby

3x (30+30)

180 bodů

2

Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou

2x 10

20 bodů

 

Speciální cviky celkem

 

200 bodů

 

Poslušnost

 

100 bodů

 

Zkouška ZZP1 celkem

 

300 bodů

 

POSLUŠNOST ZZP1

Prováděcí pokyny

 • Základní postoj

Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji.

 • Povely

Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc.

 • Pauzy mezi cviky

Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3 s), nutné k posouzení dané části cviku.

 • Fyzický kontakt

Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku.

 • Přesuny

Přesuny mezi jednotlivými cviky se posuzují v souvislosti s následujícím cvikem.

 

Bodové hodnocení cviků poslušnosti pro zkoušku ZZP1

1

Skok daleký 100 cm

tam

10 bodů

2

Skok vysoký 80 cm

tam

10 bodů

3

Šplh 160 cm (překážka typu A)

tam

10 bodů

4

Kladina s náběhovými prkny

tam

10 bodů

5

Vodorovný žebřík

tam

10 bodů

6

Kladina vysoká se žebříky

tam

10 bodů

7

Pohyblivá lávka na sudech

tam

10 bodů

8

Kladina se sklopným bodem

tam

10 bodů

9

Roura pro plazení

tam

10 bodů

10

Vysílání na cíl vzdálený 30 kroků

tam

10 bodů

Rušivý hluk včetně střelby ze startovací pistole probíhá u cviku č. 4.


 

Zkouška záchranných prací druhého stupně
- ZZP 2 -

 

Speciální cvik se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

Popis zkoušky ZZP2

 • Speciální cvik

se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

 • Počty ukrytých osob

v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.

 • Při nenalezení

některé osoby nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.

 • Psovod

se pohybuje terénem podle vlastní volby a pokynů rozhodčího. Pro práci v noci nebo v temných prostorách je vybaven čelovou svítilnou umístěnou na přilbě. Ruční svítilna není dovolena.

 • Nalezené úkryty

oznamuje vysílačkou a předává vedoucímu terénu.

 • Pes

může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.

 • Terény o rozměrech 100x150 kroků

jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se jeden jako denní a jeden jako noční práce. V terénu se ozývají nárazové hluky (sirény, kompresory apod.).

 • Pět pohřešovaných osob

se nachází ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5). Z pěti hledaných osob se nacházejí 4 osoby 1-2 m pod úrovní terénu a 1 osoba asi 2 m nad úrovní terénu.

 • Časový limit

pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 30 minut.

 

Bodové hodnocení zkoušky ZZP2

1

Vyhledání a označení každé osoby

5x 40

200 bodů

 

Speciální cviky celkem

 

200 bodů

 

Poslušnost

 

100 bodů

 

Zkouška ZZP2 celkem

 

300 bodů

 

POSLUŠNOST ZZP2

Prováděcí pokyny

 • Základní postoj

Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji.

 • Povely

Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc.

 • Pauzy mezi cviky

Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3 s), nutné k posouzení dané části cviku.

 • Fyzický kontakt

Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku.

 • Přesuny

Přesuny mezi jednotlivými cviky se posuzují v souvislosti s následujícím cvikem.

 

Bodové hodnocení cviků poslušnosti pro zkoušky ZZP2

1

Skok daleký 150 cm

tam

10 bodů

2

Skok vysoký 80 cm

tam-zpět

10 bodů

3

Šplh 180 cm (překážka typu A)

tam-zpět

10 bodů

4

Kladina s náběhovými prkny

tam-zpět

10 bodů

5

Vodorovný žebřík

tam

10 bodů

6

Kladina vysoká se žebříky

tam-zpět

10 bodů

7

Pohyblivá lávka na sudech

tam

10 bodů

8

Kladina se sklopným bodem

tam

10 bodů

9

Plazení psa (se psovodem nebo sám)

tam

10 bodů

10

Vysílání na cíl s přivoláním

tam-zpět

10 bodů

Rušivý hluk včetně střelby ze startovací pistole probíhá u cviku č. 4 při pohybu psa směrem od psovoda.


 
 
Zkouška záchranných prací třetího stupně
- ZZP 3 -
 
 
Zkoušku ZZP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Mistrovství ČR ZP a Český pohár s kvalifikací pro toto mistrovství.

 

Popis zkoušky ZZP3

Speciální cvik - se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

Počty ukrytých osob - v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.

Při nenalezení - některé osoby nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.

Psovod - se pohybuje terénem podle vlastní volby a pokynů rozhodčího. Pro práci v noci nebo v temných prostorách je vybaven čelovou svítilnou umístěnou na přilbě. Ruční svítilna není dovolena.

Nalezené úkryty - oznamuje vysílačkou a předává vedoucímu terénu.

Pes - může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.

Terény o rozměrech 100x200 kroků - jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se oba ve dne. V terénu se ozývají nárazové hluky (sirény, kompresory apod.).

Čtyři pohřešované osoby a dva vzorky lidského pachu - se nacházejí ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:4, 4:2, 1:5, 5:1, 0:6, 3:3). Ze čtyř hledaných osob se nacházejí 2 osoby 1-2 m pod úrovní terénu a 2 osoby 2-3 m nad úrovní terénu. Vzorky lidského pachu jsou umístěny jeden v hloubce 10 cm pod vrstvou suti a jeden v hloubce 1 m.

Časový limit - pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Přestávka mezi oběma speciály je pevně stanovena na 30 minut.

Bodové hodnocení zkoušky ZZP3

1 Vyhledání a označení každé osoby 6 x 30 180 bodů
2 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2 x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   100 bodů
  Zkouška ZZP3 celkem    300 bodů 

 

Poslušnost viz zkouška ZZP2 výše.


 
Zkouška záchranných prací Cadaver
- ZZP(C) -
 
 
Speciální zkouška pro vyhledávání cadaveru v prostředí sutin a opuštěných zdevastovaných staveb je vrcholnou nástavbou vyhledávacích záchranných prací pomocí psů.

Popis zkoušky ZZP(C)

 • Psovod

je seznámen s hranicemi inkriminovaného prostoru a pohybuje se v něm sám podle vlastní úvahy. Každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění vysílačkou.

 • Tři hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu)

jsou ukryty ve dvou různých terénech pro psovody v neznámém poměru (0:3, 2:1, 1:2).

 • Při nenalezení

některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.

 • Terény o rozměrech 100x100 kroků

jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se jeden ve dne a jeden po setmění, vždy s časovým limitem 25 minut. Výjimku tvoří pouze vodní práce, které obě probíhají ve dne.

 • Hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu)

jsou ukryty asi 20 cm pod úrovní terénu ve vrstvě suti a nesmějí být vizuálně zjistitelné.

 • V terénu

jsou volně umístěny součásti oděvů a další rušivé předměty (potraviny či různá negativa).

 

Bodové hodnocení zkoušky ZZP(C)

1

Vyhledání a označení každého vzorku

3x 60

180 bodů

2

Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou

2x 10

20 bodů

 

Speciální cviky celkem

 

200 bodů

 

Poslušnost

 

0

 

Zkouška ZZP(C) celkem

 

200 bodů


 

 
 
Noční zkouška záchranných prací - noční
- ZZP-N -

 

    Noční speciální práce se provádějí pouze 1x a jsou na úrovni 2. stupně daného druhu zkoušky. Pes musí mít 2. stupeň již složen.

TOPlist