Zkouška záchranného stopování prvního stupně

- ZZS 1 -

 

    Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky.

Popis zkoušky ZZS1

 • Základní podmínkou záchranného stopování

  je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky.

 • Stopu

  může pes sledovat na stopovací šňůře nebo na volno, s postrojem libovolného typu nebo na obojku, vždy je však nutno, aby stopu sledoval s chutí, se zájmem a bez nejmenší známky donucení.

 • Označení předmětů a osoby

  je dovoleno provést kteroukoli z poloh, malé předměty i aportováním a velký předmět i osobu vyštěkáním. Z těchto důvodů kombinace způsobů označení není na závadu. Způsob označení hlásí psovod rozhodčímu před stopou. Pokud však pes při označení osoby na konci stopy neštěká, může obdržet max. známku uspokojivě.

 • Rozhodčí

  je povinen stopování ukončit při ovlivňování psa vodítkem, povely, křičením, po předcházejícím napomenutí podmíněném srážkou bodů. Dále je stopa ukončena při malém zájmu psa a při opuštění trasy stopy na 20 kroků. Naproti tomu při vyčerpání časového limitu v posledním úseku je možno psa, který dále na stopě intenzívně pracuje, nechat dojít do konce.

 • Stopy

  se mohou zvedat s minimální pauzou 2 hodiny mezi sebou. Obě stopy musí být kladeny dvěma různými osobami (jeden muž a jedna žena).

 • Osoba na stopě

  leží zásadně tělem po směru stopy, na břiše a s obličejem ukrytým mezi pažemi. Při první stopě leží volně na podložce, při druhé je zahalena včetně hlavy ve vlastní pokrývce. Nesmí být zdálky vidět a pozici musí zaujmout nejpozději v době uvedení psa k začátku stopy.

 • Předměty i osobu

  je možno označit jakýmkoli povoleným způsobem, avšak agresivní chování u nalezené osoby znamená diskvalifikaci.

 • Neoznačení osoby

  na konci stopy znamená celkové nesplnění discipliny.

 • Obě stopy se při zkoušce ZZS1 vypracovávají ve dne.

 

1. stopa při zkoušce ZZS1:

1000 kroků dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, 2x lomená (1x v pravém a 1x v ostrém úhlu), začátek stopy označen sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 60 min., přetínající polní cestu a pokrývající dva různorodé terény (např. osení-les, oranice-louka apod.). Časový limit je 20 minut.

Bodový rozpis 1. stopy:

úseky vč. lomů po 20 bodech, předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.

2. stopa při zkoušce ZZS1:

500 kroků dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, s označeným začátkem sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 120 min., kladená bez ohledu na terénní překážky a pokrývající dva různorodé terény (např. osení-les, oranice-louka apod.). Časový limit je 15 minut.

Bodový rozpis 2. stopy:

sledování stopy 60 bodů, předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.

 

Bodové hodnocení zkoušky ZZS1

 

1 Vypracování 1. stopy 100 bodů
2 Vypracování 2. stopy 100 bodů
  Speciální cviky celkem 200 bodů
  Poslušnost 100 bodů
  Zkouška ZZS1 celkem 300 bodů

 

POSLUŠNOST ZZS1

Prováděcí pokyny

 • Základní postoj

Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji.

 • Povely

Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc.

 • Pauzy mezi cviky

Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3 s), nutné k posouzení dané části cviku.

 • Fyzický kontakt

Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku.

 • Přesuny

Přesuny mezi jednotlivými cviky se posuzují v souvislosti s následujícím cvikem.

 

Bodové hodnocení cviků poslušnosti pro zkoušku ZZS1

1

Skok daleký 100 cm

tam

10 bodů

2

Skok vysoký 80 cm

tam

10 bodů

3

Šplh 160 cm (překážka typu A)

tam

10 bodů

4

Kladina s náběhovými prkny

tam

10 bodů

5

Vodorovný žebřík

tam

10 bodů

6

Kladina vysoká se žebříky

tam

10 bodů

7

Pohyblivá lávka na sudech

tam

10 bodů

8

Kladina se sklopným bodem

tam

10 bodů

9

Roura pro plazení

tam

10 bodů

10

Vysílání na cíl vzdálený 30 kroků

tam

10 bodů

Rušivý hluk včetně střelby ze startovací pistole probíhá u cviku č. 4.


 

Zkouška záchranného stopování druhého stupně

- ZZS 2 -
 

 

Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i
bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit
zkoušky.

Popis zkoušky ZZS2

Základní podmínkou záchranného stopování

 • je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky.

Stopu

 • může pes sledovat na stopovací šňůře nebo na volno, s postrojem libovolného typu nebo na obojku, vždy je však nutno, aby stopu sledoval s chutí, se zájmem a bez nejmenší známky donucení.

Označení předmětů a osoby

 • je dovoleno provést kteroukoli z poloh, malé předměty i aportováním a velký předmět i osobu vyštěkáním. Z těchto důvodů kombinace způsobů označení není na závadu. Způsob označení hlásí psovod rozhodčímu před stopou. Pokud však pes při označení osoby na konci stopy neštěká, může obdržet max. známku uspokojivě.

Rozhodčí

 • je povinen stopování ukončit při ovlivňování psa vodítkem, povely, křičením, po předcházejícím napomenutí podmíněném srážkou bodů. Dále je stopa ukončena při malém zájmu psa a při opuštění trasy stopy na 20 kroků. Naproti tomu při vyčerpání časového limitu v posledním úseku je možno psa, který dále na stopě intenzívně pracuje, nechat dojít do konce.

Stopy

 • se mohou zvedat s minimální pauzou 2 hodiny mezi sebou. Obě stopy musí být kladeny dvěma různými osobami (jeden muž a jedna žena).

Osoba na stopě

 • leží zásadně tělem po směru stopy, na břiše a s obličejem ukrytým mezi pažemi. Při první stopě leží volně na podložce, při druhé je zahalena včetně hlavy ve vlastní pokrývce. Nesmí být zdálky vidět a pozici musí zaujmout nejpozději v době uvedení psa k začátku stopy.

Předměty i osobu

 • je možno označit jakýmkoli povoleným způsobem, avšak agresivní chování u nalezené osoby znamená diskvalifikaci.

Neoznačení osoby

 • na konci stopy znamená celkové nesplnění discipliny.

První stopa se zvedá ve dne, druhá stopa po setmění.

 

1. stopa při zkoušce ZZS2:

2000 kroků dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, 4x lomená v pravém úhlu, s vyhledáním začátku stopy, který protíná vytyčený čtverec 10x10 kroků, s předmětem k nasumování uloženým v sáčku mimo čtverec, překřížená vzápětí po položení druhou osobou ve 3 úsecích (nikoliv však ve čtverci na začátku a ne dříve než po prvním předmětu), stará 120 minut a pokrývající dva různorodé terény (zhruba jednou třetinou tvaru), např. osení-les, oranice-louka apod. Časový limit je 30 minut.

Bodový rozpis 1. stopy:

začátek stopy 10 bodů, úseky vč. lomů po 10 bodech, předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.

2. stopa při zkoušce ZZS2:

1000 kroků dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, 2x lomená (1x v pravém a 1x v ostrém úhlu), s osobou kladeče na konci stopy, s označeným začátkem a sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 180 minut, přetínající veřejnou cestu a kladená bez ohledu na terén. Časový limit je 20 minut.

Bodový rozpis 2. stopy:

úseky vč. lomů po 20 bodech, předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.

 

Bodové hodnocení zkoušky ZZS2

1 Vypracování 1. stopy 100 bodů
2 Vypracování 2. stopy 100 bodů
  Speciální cviky celkem 200 bodů
  Poslušnost 100 bodů
  Zkouška ZZS2 celkem 300 bodů

 

POSLUŠNOST ZZS2

Prováděcí pokyny

 • Základní postoj

Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji.

 • Povely

Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc.

 • Pauzy mezi cviky

Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3 s), nutné k posouzení dané části cviku.

 • Fyzický kontakt

Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku.

 • Přesuny

Přesuny mezi jednotlivými cviky se posuzují v souvislosti s následujícím cvikem.

 

Bodové hodnocení cviků poslušnosti pro zkoušky ZZS2

1

Skok daleký 150 cm

tam

10 bodů

2

Skok vysoký 80 cm

tam-zpět

10 bodů

3

Šplh 180 cm (překážka typu A)

tam-zpět

10 bodů

4

Kladina s náběhovými prkny

tam-zpět

10 bodů

5

Vodorovný žebřík

tam

10 bodů

6

Kladina vysoká se žebříky

tam-zpět

10 bodů

7

Pohyblivá lávka na sudech

tam

10 bodů

8

Kladina se sklopným bodem

tam

10 bodů

9

Plazení psa (se psovodem nebo sám)

tam

10 bodů

10

Vysílání na cíl s přivoláním

tam-zpět

10 bodů

Rušivý hluk včetně střelby ze startovací pistole probíhá u cviku č. 4 při pohybu psa směrem od psovoda.


 

Zkouška záchranného stopování třetího stupně

- ZZS 3 -

 

Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby na konci stopy. Ve vrcholové

zkoušce ZZS3 musí navíc rozlišit osobu, která stopu kladla.

Začátky všech tří stop je nutno vyhledat podle pachu z nasumovaného předmětu v sáčku na úseku 20 kroků. U první stopy provádí pes rozlišení předmětů, když jsou na trase stopy umístěny navíc dva indiferentní předměty, u druhé a třetí stopy řeší pes rozlišení pachu již na začátkupři vyhledání trasy stopy a na konci při označení - rozlišení osoby kladeče.

Popis zkoušky ZZS3

 • Zkouška ZZS3 nejde cestou prodlužování časů stop nebo ztěžování prostředí, ale ve smyslu "čistých" prací klade požadavky na rozlišování pachu, které je nedílnou a vysoce mistrovskou záležitostí stopařů.

 • Zkouška je 300 bodová (každá stopa za 100 bodů) a neobsahuje vůbec disciplínu poslušnosti.

 • Obsahuje tři stopy, staré 60, 120 a 180 minut, kladené všechny jedním kladečem, jehož si psovod při zahájení akce vylosuje. Zvedají se první dvě ve dne a třetí po setmění.

 • Použité předměty jsou praktické předměty denní potřeby (rukavice, ponožka, nůž, brýle) a jsou hodnoceny 5 body. Při označení nesprávného předmětu je ztráta 20 b., ale při nesprávném rozlišení osoby je zkouška nesplněna.

 • Začátky všech tří stop je nutno vyhledat podle pachu z nasumovaného předmětu na úseku dlouhém 20 kroků. Předmět k nasumování je uložen v sáčku vedle úseku pro vyhledání začátku.

 • Základní podmínkou záchranného stopování v úrovni ZZS3 je nejen nalezení osoby kladeče na konci stopy, ale i jeho správné rozlišení. Pokud je rozlišení osoby chybné, zkouška je nesplněna.

 • U první stopy provádí pes rozlišení předmětů, když jsou na trase stopy umístěny navíc dva indiferentní předměty, které pes nesmí označit. Předměty umisťuje na stopu kladeč při zajištění bezpachového postupu (vysypání z krabičky, ze sáčku, s použitím pinzety) za chůze bez zastavování.

 • U druhé stopy řeší pes rozlišení hned po nasumování při vyhledání začátku stopy na úseku, přes který kromě stopy kladeče vede i druhá stopa s nesouhlasným pachem a podruhé na konci, kde se vyskytuje kladeč + jedna další osoba.

 • U třetí stopy řeší pes rozlišení opět na začátku, když vyhledává po nasumování ze tří tras pachově souhlasnou s předmětem a podruhé na konci u ležících osob, kde leží kladeč + 2 další osoby.

 • Délka stop a tvar: první stopa 300, druhá 600 a třetí 900 kroků, limity pro jejich zvednutí jsou u první 15, u druhé 20 a u třetí 30 min. Stopy neobsahují žádné lomy, jsou kladeny v obloucích (na první stopě jeden, na druhé dva a na třetí tři oblouky) s celkovým přizpůsobením terénu. Nejsou předepsány přechody do různých terénů, použitý terén může být jednotný pro všechny stopy, ale v případě potřeby se terény mohou pro jednotlivé stopy lišit.

 • Rozhodčí je povinen stopování ukončit při ovlivňování psa vodítkem, povely, křičením, po předcházejícím napomenutí podmíněném srážkou bodů. Dále je stopa ukončena při malém zájmu psa a při opuštění trasy stopy na 20 kroků. Naproti tomu při vyčerpání časového limitu v poslední části stopy je možno psa, který dále na stopě intenzívně pracuje, nechat dojít do konce.

 • Osoby na stopě leží zásadně tělem po směru stopy, na břiše a s obličejem ukrytým mezi pažemi. Mohou ležet volně na podložce nebo být z důvodu nepříznivého počasí zahaleny i včetně hlavy ve vlastních pokrývkách. Nesmějí být zdálky vidět a pozici musí zaujmout nejpozději 30 minut před uvedením psa na stopu. Indiferentní osoby přicházejí k ležícímu kladeči ze strany a uléhají asi jeden krok vedle něho.

 • Předměty i osobu je možno označit jakýmkoli povoleným způsobem, avšak agresivní chování u nalezené osoby znamená diskvalifikaci.

 • Chybné rozlišení předmětu přináší ztrátu bodů, ale pes pokračuje. Chybné označení osoby na konci stopy ale znamená celkové nesplnění discipliny.

 • První dvě stopy se zvedají ve dne, třetí stopa po setmění a jejich pořadí nelze měnit. Pes při noční práci má světelné označení, stejně jako je v noci označen úsek pro vyhledání začátku stopy.

1. stopa při zkoušce ZZS3:

1. STOPA: 60 minut stará, 300 kroků dlouhá ve tvaru 1 oblouku, zvedaná ve dne, vyhledání začátku stopy v úseku 20 kroků po nasumování předmětu z pytlíku, bez jiné rušivé stopy v úseku, na stopě 2 předměty a rozlišení 2 dalších předmětů na stopě s indiferentním pachem, kladeč leží na konci stopy. Časový limit pro zvednutí 15 minut.                       

Bodový rozpis 1. stopy:

Začátek stopy 10 bodů, sledování trasy stopy 49 bodů, dva předměty po 5 bodech, chybné označení každého předmětu -10 bodů, označení osoby 31 bod.

2. stopa při zkoušce ZZS3:

2. STOPA: 120 minut stará, 600 kroků dlouhá ve tvaru 2 oblouků, zvedaná ve dne, vyhledání začátku stopy v úseku 20 kroků po nasumování předmětu z pytlíku, s 1 indiferentní stopou v úseku, na stopě 2 předměty, rozlišení osoby kladeče ležícího na konci stopy ze dvou osob. Časový limit pro zvednutí 20 minut.

Bodový rozpis 2. stopy:

Začátek stopy 10 bodů, sledování trasy stopy 49 bodů, dva předměty po 5 bodech, označení osoby 31 bod.

3. stopa při zkoušce ZZS3:

3. STOPA: 180 minut stará, 900 kroků dlouhá ve tvaru 3 oblouků, zvedaná za tmy, vyhledání začátku stopy v úseku 20 kroků po nasumování předmětu z pytlíku, se 2 dalšími stopami v úseku, na stopě 2 předměty, rozlišení kladeče ležícího na konci stopy ze tří osob. Časový limit 30 minut.

Bodový rozpis 3. stopy:

Začátek stopy 10 bodů, sledování trasy stopy 49 bodů, dva předměty po 5 bodech, označení osoby 31 bod.

 

Bodové hodnocení zkoušky ZZS3

 

1

Vypracování 1. stopy

100 bodů

2

Vypracování 2. stopy

100 bodů

3

Vypracování 3. stopy

100 bodů

 

Speciální cviky celkem

300 bodů

 

Zkouška ZZS3 celkem

300 bodů

 

TOPlist