Zkouška základního minima

- ZM -

Kritéria pro zkoušku ZM

 

  Celkem

- stopa, poslušnost, obrana

150 bodů (minimum je 105 bodů)

 

 • Stáří psa nejméně 12 měsíců.
 • Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 • Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým povelem.

 

Náplň zkoušky ZM, dosažitelné body

1.  S t o p a

Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min. 15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu.

Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut Z   50 bodů (minimum je 35 bodů)

 

2.   P o s l u š n o s t 

Přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů)  ZP   10 bodů
Ovladatelnost psa na vodítku (střelba)  ZP 10 bodů
Sedni, lehni, vstaň (na vodítku u nohy)  ZP 10 bodů
Aport volný (předmět psovoda)  ZP 10 bodů
Odložení psa (vzdálenost 15 kroků)  ZP 10 bodů
Celkem  

50 bodů (minimum 35 bodů)

 

3.  O b r a n a

Průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny) ZP   10 bodů
Označení pomocníka  ZP 10 bodů
Ochrana psovoda ZP 10 bodů
Zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků) ZP 10 bodů
Odolnost psa (náznak úderů) ZP 10 bodů
Celkem  

50 bodů (minimum 35 bodů)

 • Průzkům se provádí v přírodním terénu 30x40 kroků nebo na zástěny (3+3) na stadionu (hřišti) 80x100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň pátého úkrytu.
 • Jakmile pes pomocníka při průzkumu terénu spatří nebo jej navětří, psovod zůstává klidně stát a může psa povely vybízet k označení pomocníka.
 • Po označení pomocníka psovod psa přidrží za obojek a vyzve pomocníka aby vystoupil. Ze vzdálenosti asi 5 kroků pomocník psa vydráždí a na pokyn rozhodčího podnikne na psovoda útok. V okamžiku útoku pomocníka psovod vypouští psa.
 • Na útok pomocníka odpovídá pes provedením zákroku.
 • Když pes provede zákrok, pomocník se psem ještě krátkou dobu bojuje a přitom naznačuje údery.
 • Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a zůstává klidně stát. Psovod odvolá psa, uchopí za obojek a psa drží.
 • Zatím pomocník odbíhá směrem od psovoda a psa. Jakmile se vzdálenost od psovoda se psem prodlouží na 25 kroků, dá rozhodčí pokyn k vypuštění psa.
 • Psovod běží za psem ihned po jeho vypuštění.
 • Po dostižení pomocníka má pes provést zákrok. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a psovod může dát povel k puštění.
 • Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení obrany.
 • Psovod může psa před, v průběhu i po zákrocích povzbuzovat.
   
TOPlist