Zkouška vodních prací prvního stupně

- ZVP 1 -

 

V záchranné činnosti při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a soustředění psa na prováděnou činnost.

Popis zkoušky ZVP1

 • V záchranné činnosti

při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a soustředění psa na prováděnou činnost.

 • Sledování trasy člunu plaváním

Psovod nastupuje do člunu, pes sedí na břehu a po odražení člunu od břehu na povel psovoda vstupuje do vody a plaváním sleduje člun po určené trase k bójce, kde se člun obrací zpět. Psovod určuje rychlost pohybu člunu, pes může člun sledovat po straně nebo vzadu, ale nesmí se od něho vzdalovat více než 5 m. Trasa člunu je v 1. stupni 100 m, ve 2. stupni 200 m a ve 3. stupni 300 m dlouhá.

 • Speciální práce

u zkoušek vodních prací se provádějí všechny ve dne.

 • Při nenalezení

některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.

 • Psovod

při plnění všech cviků, které vyžadují pobyt ve člunu, je vybaven záchrannou plovací vestou, stejně jako všichni ostatní členové obou posádek člunů.

 • Pes

ve speciálních disciplínách pracuje ve vodním postroji s madlem k bezpečnému uchopení při vytahování z vody do člunu.

 • Trasy člunů

i všechny další potřebné vzdálenosti na vodní hladině musí být vyznačeny zřetelnými bójkami, při snížené viditelnosti se světelným značením.

 • Člun při zkouškách vodních prací

musí být vždy vybaven motorem, další povinně přítomný člun již motor mít nemusí.

 • Zkoušku ZVP3

nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Český pohár vodních prací, který je přeborem ČR.ve vodních pracích.

 

Bodové hodnocení zkoušky ZVP1

1

Přivolání psa ze člunu na břeh na 50 m

30 bodů

2

Aportování z vody na břeh praktického předmětu odhozeného pořadatelem ze člunu 15 m od břehu

30 bodů

3

Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině (25 m)

30 bodů

4

Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu na mělčině broděním (15 m)

30 bodů

5

Aportování předmětu pořadatele do člunu (15 m)

30 bodů

6

Přivlečení surfu s osobou (25 m)

50 bodů

 

Speciální cviky celkem

200 bodů

 

Poslušnost

100 bodů

 

Zkouška ZVP1 celkem

300 bodů

 

Prováděcí pokyny ke speciálním cvikům zkoušky ZVP1

1.   Přivolání psa ze člunu na břeh na 50 m

Psovod umisťuje psa ve člunu a zůstává stát na břehu. Pes, který dosud ve vodě nebyl (má suchou srst) je odvezen 50 m od břehu, kde člun zastavuje. Na zvukový povel psovoda ze břehu skáče pes ze člunu do vody a plave nejkratší cestou ke břehu k psovodovi. Pokud na 3. povel pes neskočí, člun se zvolna vrací ke břehu a psovod může povely opakovat až na poloviční vzdálenost (s odpovídajícími srážkami).

2.   Aportování předmětu odhozeného pořadatelem (15 m)

Pořadatel ze člunu vzdáleného 15 m od břehu odhazuje do vody na pokyn rozhodčího libovolný předmět, který dobře plave. Na další pokyn vysílá ze břehu psovod psa k přinesení tohoto předmětu na břeh.

3.   Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině (25 m)

Psovod se psem procházejí po určené trase v blízkosti břehu, jsou zavoláni rozhodčím na břeh, kde psovod upozorní psa na předmět klidně plovoucí na vodní hladině 25 m od břehu a vysílá ho k jeho přinesení. Pes nesmí vidět ani slyšet odhazování předmětu.

4.   Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu na mělčině broděním

Pořadatel umístí na břehu pádlo opřené o batoh (člun apod.) asi 10 m od břehu. Člun se psovodem se nachází na mělčině asi 5 m od břehu. Psovod na pokyn rozhodčího posílá psa ze člunu pro pádlo na břeh. Pes vyskakuje ze člunu, brodí ke břehu a přináší pádlo ze břehu zpátky do člunu.

5.   Aportování předmětu pořadatele do člunu (15 m)

Pořadatel sedící ve člunu společně s psovodem a psem odhazuje na pokyn rozhodčího libovolný předmět, který dobře plave, do vody na vzdálenost 15 m. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení tohoto předmětu. Pes vyskakuje ze člunu, plave pro předmět a přináší jej zpátky ke člunu. Po přinesení je aport odebrán a pes vytažen zpátky do člunu.

6.   Přivlečení surfu s osobou (25 m)

Psovod prochází se psem po určené trase, je zavolán rozhodčím a upozorněn na surfaře ležícího na surfu bez plachty 25 m od břehu a stále volajícího o pomoc. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař drží v ruce lano, které nabídne psu k uchopení a nechá se jím dovléci ke břehu.

Pozn.: Poslušnost ke zkoušce uvedena níže, je společná pro všechny tři stupně zkoušky ZVP.


 

Zkouška vodních prací druhého stupně

- ZVP 2 -

 

V záchranné činnosti při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a soustředění psa na prováděnou činnost.

Popis zkoušky ZVP2

 • V záchranné činnosti

při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a soustředění psa na prováděnou činnost.

 • Sledování trasy člunu plaváním

Psovod nastupuje do člunu, pes sedí na břehu a po odražení člunu od břehu na povel psovoda vstupuje do vody a plaváním sleduje člun po určené trase k bójce, kde se člun obrací zpět. Psovod určuje rychlost pohybu člunu, pes může člun sledovat po straně nebo vzadu, ale nesmí se od něho vzdalovat více než 5 m. Trasa člunu je v 1. stupni 100 m, ve 2. stupni 200 m a ve 3. stupni 300 m dlouhá.

 • Speciální práce

u zkoušek vodních prací se provádějí všechny ve dne.

 • Při nenalezení

některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.

 • Psovod

při plnění všech cviků, které vyžadují pobyt ve člunu, je vybaven záchrannou plovací vestou, stejně jako všichni ostatní členové obou posádek člunů.

 • Pes

ve speciálních disciplínách pracuje ve vodním postroji s madlem k bezpečnému uchopení při vytahování z vody do člunu.

 • Trasy člunů

i všechny další potřebné vzdálenosti na vodní hladině musí být vyznačeny zřetelnými bójkami, při snížené viditelnosti se světelným značením.

 • Člun při zkouškách vodních prací

musí být vždy vybaven motorem, další povinně přítomný člun již motor mít nemusí.

 

Bodové hodnocení zkoušky ZVP2

1

Přivolání psa ze břehu do člunu na 50 m (pes sedí na břehu)

30 bodů

2

Aportování do člunu předmětu odhozeného ze břehu (15 m)

30 bodů

3

Vyslání pro ztracený předmět (pádlo) ze člunu (15 m)

30 bodů

4

Přivlečení vysíleného surfaře v nesnázích ke břehu (25 m)

30 bodů

5

Pomoc plavci v nesnázích (25 m)

30 bodů

6

Přivlečení člunu s nabídkou lana (50 m)

50 bodů

 

Speciální cviky celkem

200 bodů

 

Poslušnost

100 bodů

 

Zkouška ZVP2 celkem

300 bodů

 

Prováděcí pokyny ke speciálním cvikům zkoušky ZVP2

1.   Přivolání psa ze břehu do člunu na 50 m (pes sedí na břehu)

Psovod odjíždí ve člunu a psa nechává sedět na břehu. Po odplavání člunu 50 m od břehu se člun zastavuje. Na zvukový povel psovoda vbíhá pes do vody a plave nejkratší cestou ke člunu, kde je psovodem vytažen do člunu.

2.   Aportování do člunu předmětu odhozeného ze břehu

Psovod se psem sedí ve člunu, který je vzdálen od břehu 25 m. Pořadatel stojící na břehu na pokyn rozhodčího odhodí do vody směrem ke člunu libovolný předmět, který dobře plave, asi do poloviny vzdálenosti člunu od břehu. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení tohoto předmětu z vody zpět do člunu. Po přinesení je aport odebrán a pes vytažen zpátky do člunu.

3.   Vyslání pro ztracený předmět (pádlo) ze člunu (15 m)

Psovod se psem sedí ve člunu, který se vzdálí od břehu. Tam některý člen posádky tak, aby to pes nemohl zpozorovat, ztrácí pádlo nebo záchrannou desku. Po uplavání 15 m od předmětu člun zastavuje. Psovod upozorní psa na předmět a vysílá jej k přinesení. Pes skáče do vody a aportuje předmět zpět ke člunu, kde je psovodem vytažen znovu do člunu.

4.   Přivlečení vysíleného surfaře v nesnázích ke břehu (25 m)

Psovod prochází se psem po určené trase, je zavolán rozhodčím a upozorněn na surfaře, který třikrát zavolá o pomoc a dál leží klidně na surfu bez plachty 25 m od břehu. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař drží bez pohybu v ruce lano, které pes uchopí a dovleče surf ke břehu.

5.   Pomoc plavci v nesnázích (25 m)

Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na osobu volající o pomoc ve vzdálenosti 25 m od břehu, mávající rukama a střídavě se potápějící pod hladinu. Pes na povel plave k osobě v nesnázích, po setkání se okamžitě obrací zpět ke břehu a plavce, který se přidržuje madla na postroji, vleče s sebou. Plavec druhou rukou v plavání pomáhá.

6.   Přivlečení člunu s nabídkou lana (50 m)

Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na člun se dvěma osobami, stále volajícími o pomoc. Pes po vyslání plave ke člunu vzdálenému 50 m, uchopí lano nabídnuté mu jednou z osob na přídi a přivleče člun ke břehu. Pro malá plemena nesmí zátěž člunu překročit 30 kg.

Pozn.: Poslušnost ke zkoušce uvedena níže, je společná pro všechny tři stupně zkoušky ZVP.


 

Zkouška vodních prací třetího stupně

- ZVP 3 -

 

Zkoušku ZVP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Český pohár vodních prací, který je přeborem České republiky ve vodních pracích.

Popis zkoušky ZVP3

 • V záchranné činnosti - při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a soustředění psa na prováděnou činnost.
 • Sledování trasy člunu plaváním - psovod nastupuje do člunu, pes sedí na břehu a po odražení člunu od břehu na povel psovoda vstupuje do vody a plaváním sleduje člun po určené trase k bójce, kde se člun obrací zpět. Psovod určuje rychlost pohybu člunu, pes může člun sledovat po straně nebo vzadu, ale nesmí se od něho vzdalovat více než 5 m. Trasa člunu je v 1. stupni 100 m, ve 2. stupni 200 m a ve 3. stupni 300 m dlouhá.
 • Speciální práce - u zkoušek vodních prací se provádějí všechny ve dne.
 • Při nenalezení - některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
 • Psovod - při plnění všech cviků, které vyžadují pobyt ve člunu, je vybaven záchrannou plovací vestou, stejně jako všichni ostatní členové obou posádek člunů.
 • Pes - ve speciálních disciplínách pracuje ve vodním postroji s madlem k bezpečnému uchopení při vytahování z vody do člunu.
 • Trasy člunů - i všechny další potřebné vzdálenosti na vodní hladině musí být vyznačeny zřetelnými bójkami, při snížené viditelnosti se světelným značením.
 • Člun při zkouškách vodních prací - musí být vždy vybaven motorem, další povinně přítomný člun již motor mít nemusí.

 

Bodové hodnocení zkoušky ZVP3

 1       Přivlečení bezvládného surfaře ke břehu (50 m)      20 bodů
2 Donesení pádla ze břehu ke člunu plaváním (25 m) 20 bodů
3 Pomoc plavci v nesnázích (50 m) 20 bodů
4 Přivlečení člunu s bezvládnými osobami (50 m) 20 bodů
5 Identifikace vzorku lidského pachu v  pobřezním pásmu 100 m 60 bodů
6 Identifikace vzorku lidského pachu v hloubce 1 m na ploše 100 x 200 metrů 60 bodů
  Speciální cviky celkem 200 bodů
  Poslušnost 100 bodů
  Celkem 300 bodů

Prováděcí pokyny ke speciálním cvikům zkoušky ZVP3

1. Přivlečení bezvládného surfaře ke břehu (50 metrů) - psovod prochází se psem po určené trase, je zavolán na břeh a upozorněn na surfaře, který bez hlasového projevu leží na surfu bez plachty 50 m od břehu. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař bez pohybu drží v ruce lano, které pes samostatně uchopí a dovleče surf ke břehu.

2. Donesení pádla ze břehu ke člunu plaváním (25 metrů) - pořadatel umístí na břehu pádlo opřené o batoh (jiný člun apod.). Člun se psovodem se nachází na vodě 25 m od břehu. Psovod na pokyn rozhodčího posílá psa ze člunu pro pádlo na břeh. Pes skáče do vody, plave ke břehu a přináší pádlo ke člunu. Po odebrání pádla je vytažen do člunu.

3. Pomoc plavci v nesnázích (50 metrů) - Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na osobu třikrát zavolající o pomoc ve vzdálenosti 50 m od břehu, mávající rukama a střídavě se potápějící pod hladinu. Pes na povel plave k osobě v nesnázích, po setkání se okamžitě obrací zpět ke břehu a plavce, který se přidržuje madla na postroji, vleče s sebou. Plavec druhou rukou v plavání pomáhá.

4. Přivlečení člunu s bezvládnými osobami (50 metrů) - psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na člun se dvěma bezvládnými osobami, z jehož přídě visí do vody lano. Pes po vyslání plave ke člunu vzdálenému 50 m, samostatně vyhledá lano visící přes okraj člunu, které bez váhání uchopí a přivleče člun ke břehu. Pro malá plemena nesmí zátěž člunu překročit 30 kg.

5. Identifikace vzorku lidského pachu v pobřežním pásmu 100 metrů - při vyhledávání v pobřežním pásmu pracuje psovod se psem vždy ve směru z vody broděním na dlouhém vodítku. Prohledává se vytyčený 100 m dlouhý úsek pobřeží, kde je v pobřežním porostu nebo v kamení na mělčině (10 cm pod hladinou) umístěn vzorek lidského pachu, který musí pes nalézt a zřetelně označit. Trasu je možno projít i podruhé (zpětně) s příslušnou bodovou ztrátou. Směr prohledávání trasy volí vzhledem ke směru větru psovod. Časový limit je 15 minut.

6. Identifikace vzorku lidského pachu na vodní hladině - při vyhledávání na vodní ploše 100x200 metru leží pes na přídi člunu a čicháním po hladině lokalizuje místo nálezu. Ve vytyčeném prostoru se nachází v hloubce 1 m jeden vzorek lidského pachu, který musí pes nalézt a zřetelně označit. Člun křižuje vodní plochu podle pokynů psovoda, koupající se plavci mimo vytyčený terén nebo pohyb dětí po břehu nejsou na závadu. Při označení nálezu psem vyhodnocuje psovod situaci a hlásí, v jakém směru a vzdálenosti od člunu se vzorek nachází. Časový limit je 30 minut.


 

POSLUŠNOSTI KE ZKOUŠKÁM ZVP1, ZVP2, ZVP3

Prováděcí pokyny

 • Základní postoj

Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji.

 • Povely

Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc.

 • Pauzy mezi cviky

Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3 s), nutné k posouzení dané části cviku.

 • Fyzický kontakt

Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku.

 • Přesuny

Přesuny mezi jednotlivými cviky se posuzují v souvislosti s následujícím cvikem.

 

Bodové hodnocení cviků poslušnosti pro zkoušky ZVP1, ZVP2, ZVP3

1

Sledování trasy člunu (psovod ve člunu, pes plaváním následuje člun)

30 bodů

2

Průchod rušnou skupinou bez vodítka (siréna, klakson, zvon)

10 bodů

3

Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň) bez vodítka

10 bodů

4

Štěkání psa na rozkaz 10 kroků vleže před psovodem

10 bodů

5

Plazení psa (se psovodem nebo sám)

10 bodů

6

Vysílání psa na cíl na 30 kroků (člun na suchu) s přivoláním

10 bodů

7

Aport 0,5 m dlouhého lana s uzlem odhozeného pořadatelem

10 bodů

8

Odložení psa přes cviky 2-7 (psovod 30 kroků od psa - ve skupině)

10 bodů

 

 • Rušivé hluky

probíhají při průchodu skupinou v bezprostřední blízkosti a musí být dostatečné intenzity (sirény, zvony), s výjimkou střelby (světlice nebo startovací pistole ráže 6-9 mm), která se provádí při cviku č. 1.

 • Sledování trasy člunu

při zkoušce ZVP1 je 100 m, v ZVP2 se provádí na 200 m a v ZVP3 na 300 m.

 


 

Zkouška vodních prací Cadaver

- ZVP(C) -

 

Speciální zkouška pro vyhledávání cadaveru na otevřených vodních plochách je nejnáročnější variantou vrcholného výcviku vyhledávacích prací pomocí psů.

Popis zkoušky ZVP(C)

 • V záchranné činnosti

  při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a soustředění psa na prováděnou činnost.

 • Speciální práce

  u zkoušek vodních prací se provádějí všechny ve dne.

 • Při nenalezení

  některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.

 • Psovod

  při plnění všech cviků, které vyžadují pobyt ve člunu, je vybaven záchrannou plovací vestou, stejně jako všichni ostatní členové obou posádek člunů.

 • Pes ve speciálních disciplínách

  pracuje ve vodním postroji s madlem k bezpečnému uchopení při vytahování z vody do člunu.

 • Trasy člunů

  i všechny další potřebné vzdálenosti na vodní hladině musí být vyznačeny zřetelnými bójkami, při snížené viditelnosti se světelným značením.

 • Člun

  při zkouškách vodních prací musí být vždy vybaven motorem, další povinně přítomný člun již motor mít nemusí.

 • Hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu)

  jsou ukryty asi 20 cm pod vodní hladinou a nesmějí být vizuálně zjistitelné.

 • Identifikace vzorku lidského pachu

  v pobřežním pásmu vodního zdroje se provádí ve dvou úsecích 100 m dlouhých. V terénu jsou rozmístěny rušivé předměty s lidským pachem či jiná negativa (mrtvé ryby apod.).

 • Při vyhledávání vzorků

  v pobřežním pásmu pracuje psovod se psem ve směru z vody (broděním) na 10 m dlouhé stopovací šňůře nebo na volno. Může být použita varianta 1:1 nebo 0:2. Časový limit 15 minut. Při vyhledávání vzorku na ploše 100x100 m leží pes na přídi člunu a čicháním po hladině lokalizuje místo nálezu. Časový limit 30 minut.

Bodové hodnocení zkoušky ZVP(C)

1 Vyhledání a označení každého vzorku 3x 60 180 bodů
2 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   0
  Zkouška ZVP (C) celkem   200 bodů

 

Zkouška vodních prací - noční

- ZVP-N -

 

Noční speciální práce se provádějí pouze 1x a jsou na úrovni 2.stupně daného druhu zkoušky. Pes musí mít 2.stupeň již složen.

TOPlist