Zkouška záchranných prací ze zamrzlé plochy
(zkouška záchrany z ledu)

- ZZL -

 

    Speciální zkouška záchranných prací ze zamrzlé vodní plochy má za cíl pomoci k zajištění bezpečnosti dětí i dospělých při pohybu na ledě.

 
Maximum bodů: 200 bodů (minimum je ? bodů)
 
Popis jednotlivých cviků:
1. Přinesení dvou ležících předmětů ze zamrzlé vodní plochy (20 bodů)
Pořadatel umístí do vzdálenosti 25 metrů na ledovou plochu dva libovolné praktické předměty (botu, ledvinku, čepici, apod.) 25 metrů od sebe. Psovod procházející opodál je přivolán na břeh, odkud vysílá psa k postupnému přinesení obou předmětů. Pes nevidí rozmisťování předmětů.
 
2. Donesení záchranné pomůck tonoucímu (30 bodů)
Psovod se psem jsou přivolání na břeech, kde ve vzdálenosti 25 metrů leží v díře v ledu figurant a volá o pomoc. Na povel psovoda uchopí pes lano se záchranným plovákem a běží přímo k figurantovi, který od něho plovák převezme. Pes zůstává u figuranta a může lano od plováku stále držet. Psovod hlásí do vysílačky situaci a dojde si pro psa.
 
3. Doprava záchranného prostředku společně se záchranářem (30 bodů)
Psovod se psem zapřaženým do záchranných saní se nacházejí u břehu. Ve vzdálenosti 25 metrů leží v díře v ledu figurant volající o pomoc. Na povel psovoda běží pes se saněmi k tonoucímu, těsně následován psovodem. Po dosažení cíle pes na povel uléhá, psovod vyprostí figuranta, naloží ho na záchranný prostředek a společně se psem jej táhnou ke břehu. Cvik končí po dosažení výchozího místa.
 
4. Donesení záchranného lana tonoucímu (30 bodů)
Psovod se psem nacházející se opodál jsou přivoláni na břeh, kde ve vzdálenosti 25 metrů ve vodě leží figurant v díře v ledu a volá o pomoc. Psovod nabídne psovi konec 30 metrů dlouhého lana, pes konec lana uchopí a běží s ním k figurantovi, který se lana pevně zachytí. Psovod pak pomocí tohoto lana vytahuje figuranta na pevný okraj zamrzlé ploch. Pes po donesení lana a uchopení lana figurantem nemusí lano pustit a může psovodovi pomáhat v tahu. Po bezpečném vytažení celého těla  figuranta z vody na led je cvik ukončen.
 
5. Samostatné vytažení tonoucího z díry v ledu (40 bodů)
Psovod se psem procházejí opodál a jsou přivoláni na břeh. Ve vzdálenosti 25 metrů ve vodě leží figurant volající o pomoc a mávající libovolnou součástkou výstroje (čepice, šála, rukavice, atd.). Na povel psovoda běží pes k figurantovi, zakousne se do nabízeného předmětu a táhne za něj figuranta z vody. Figurant má v druhé ruce ledovcový bodec, kterým si pomáhá. Cvik končí v okamžiku, kdy je figurant bezpečně venku z vody celým tělem a je schopen se dále pomocí ledovcového bodce sám plížit ke břehu. Psovod si jde pro psa, odebírá mu předmět a přiřazuje si psa k noze.
 
6. Vyhledání cadaveru na zamrzlé ploše (40 bodů)
Na ploše 100 x 100 kroků vyhledává pes vzorek cadaveru, umístěný v malé těsné díře v ledu. Jeho umístění nesmí být zjistitelné zrakem. Plocha je označena v rozích praporky nebo bójkami. Pohyb psovoda je při prohledávání z hlediska bezpečnosti omezen podle okraje prohledávané plochy. Časový limit vyhledání je 15 minut.
 
7. Souhra a spolupráce, manipulace s vysílačkou (10 bodů)
Ukončení cviků č. 2 až 6 hlásí psovod vysílačkou s informací o situaci, provedeném zásahu či zdravotním stavu figuranta. U cviků č. 2 až 5 je pes jištěn proti sklouznutí do otvoru v ledu 30 m šňůrou připnutou na postroji a ovládanou pomocníkem stojícím na výchozím místě za psovodem. Psovod je při všech cvicích vybaven záchrannou vestou, na nohou může mít sněžnice proti proboření nebo nesmeky proti sklouznutí.
 
Potřebný materiál:
  • 1 ks záchranné sáně
  • 1 ks suchý oblek
  • 2 ks ledovcové bodce
  • 2 ks plovoucí lano 30 metrů dlouhé
  • 1 ks záchranný plovák nebo deska
  • 2 ks různé předměty k aportování
  • 4 ks házecí pytlík (25 metrů)
  • 1 ks výstrojní předmět pro cvik č. 5
 
TOPlist