Zkouška záchranářské způsobilosti

(zkouška vstupní)

- ZZZ -
 
Cílem této vstupní zkoušky je prověřit schopnosti předváděného psa v úrovni počátečního výcviku, zda jeho vrozené vlastnosti a nervová soustava budou v dalším výcviku schopny vyšší zátěže v některém ze směrů záchranářského výcviku. Klade tedy zvýšené nároky na zkušenosti a cit posuzovatele, jako ostatně všechny ryze záchranářské discipliny.

Při klasifikaci jednotlivých cviků by měly převládat body za ochotu k výkonu nad přesností provedení. Především ale musí být dostatečně prověřena neagresivnost psa vůči lidem a jeho snášenlivost s ostatními psy. ZZZ je jedinou zkouškou, při níž rozhodčí vydává kompletní povely.

1

Stopa

 

50 bodů

2

Cviky poslušnosti

10+10+10+10+10

50 bodů

3

Překonávání překážek

10+10+10+10+10

50 bodů

4

Speciální cviky

10+10+10+20

50 bodů

 

Zkouška ZZZ celkem

 

200 bodů

 

STOPA ZZZ

300 kroků dlouhá cizí stopa položená v jednotném terénu a zvedaná vzápětí po položení, s 1 předmětem položeným uprostřed prvního úseku, s 1 pravoúhlým lomem, s osobou kladeče ležící na konci stopy a zahalenou ve vlastní přikrývce. Začátek stopy je označen a opatřen předmětem kladeče v sáčku k nasumování. Psovod může být přítomen kladení stopy, pes však musí být vždy umístěn tak, aby neviděl kladeče odcházet ani uléhat. Při neoznačení osoby na konci stopy (nezájem, strach z osoby, agresivita) nemůže být disciplína splněna.

Bodový rozpis stopy:

1

Nasumování a zachycení stopy

5 bodů

2

Sledování 1. úseku stopy

10 bodů

3

Označení předmětu

5 bodů

4

Vypracování lomu

5 bodů

5

Sledování 2. úseku stopy

10 bodů

6

Označení osoby

15 bodů

 

Stopa ZZZ celkem

50 bodů

 

Poslušnost ZZZ:

1

Ovladatelnost na vodítku (chůze, klus) s obraty i na místě

10 bodů

2

Polohy psa u nohy psovoda na vodítku (sedni, lehni, vstaň)

10 bodů

3

Aport volný libovolného předmětu

10 bodů

4

Štěkání psa na povel vsedě na vodítku u nohy

10 bodů

5

Odložení dlouhodobé s rušivými hluky a střelbou

10 bodů

 

Poslušnost ZZZ celkem

50 bodů

Schéma poslušnosti:

Při dlouhodobém odložení je pes umístěn 10 až 12 kroků od dalšího cvičícího psa a psovod stojí dvacet kroků před svým odloženým psem. Rušivé hluky a střelba ze startovací pistole probíhají během poslušnosti při cviku č. 1.

 

Překážky ZZZ:

1

Kladina nízká s náběhovými prkny

10 bodů

2

Pohyblivá lávka na sudech

10 bodů

3

Skok vysoký přes překážku 80 cm vysokou

10 bodů

4

Skok daleký 100 cm přes příkop nebo překážku

10 bodů

5

Průchod rourou 3 m dlouhou

10 bodů

 

Překážky ZZZ celkem

50 bodů

Překážky v sestavě zkoušky ZZZ se všechny překonávají jedním směrem, bez vodítka a souběžně se psovodem. Přesuny mezi překážkami mohou být na vodítku.

 

Speciální cviky ZZZ:

1

Průchod rušným prostorem

10 bodů

2

Překonání nepříjemného materiálu

10 bodů

3

Kontakt se dvěma cizími osobami a doprava psa na přívěsu

10 bodů

4

Přímé označení ležící osoby v terénu

20 bodů

 

Speciální cviky ZZZ celkem

50 bodů

 

SPECIÁLNÍ CVIKY VSTUPNÍ ZKOUŠKY ZZZ

1. Průchod rušným prostorem spočívá v průchodu skupinou tvořenou čtyřmi osobami, z nichž dvě mají na vodítku psy. Součástí rušné skupiny jsou i dva ohně, vzdálené od sebe 3 kroky. Před vstupem psovoda se psem do skupiny vydává skupina nezvyklé hluky: sirény, řehtačky, frkačky, plechy apod. Průchod se provádí se psem na vodítku dvěma směry (tam a zpět), s jedním zastavením v přiměřené vzdálenosti od ohňů, které hoří plamenem bez zbytečného dýmání.

2. Přechod nepříjemného materiálu se provádí se psem na vodítku přes prostor 5x5 kroků pokrytý zbytky pletiva, suti či jiným nepevným materiálem. Provádí se dvěma směry (tam a zpět) s jedním zastavením.

3. Kontakt s cizími osobami prověřuje chování zvířete v neznámém prostředí za přítomnosti psovoda. Psovod se psem se setkávají se dvěma osobami, z nichž jedna nasazuje psovi náhubek a botičku. Potom psa vezme do náručí a přenáší k dopravnímu prostředku, na kterém jej přebírá druhá osoba. Ta jej umístí na korbu přívěsu vedle sedícího psovoda a snímá mu náhubek i botičku. Pes bez vodítka leží nebo sedí bez přidržování na přívěsu a absolvuje jízdu klidně a bez známek nejistoty.

4. Přímé označení volně ležící osoby - Pes bez vydražďování je upozorněn na osobu stojící v terénu ve vzdálenosti 30 kroků, která po spatření psem na pokyn rozhodčího uléhá. Psovod následně vysílá psa k označení a sám zůstává stát na místě. Je dovoleno pobídnutí psa k označení dalšími dvěma povely. Pokud pes osobu napadá nebo projevuje strach se k ní přiblížit, je disciplína nesplněna.

TOPlist